8 październik

Tadprojekt Usługi Inżynierskie Tadeusz Piluk na podstawie umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-1178/20-00, zawartej dnia 08.10.2020r. o dofinansowanie Projektu WND- RPPD.01.04.01-20-1178/20 ,,Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Tadprojekt Usługi Inżynierskie Tadeusz Piluk w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” otrzymał dofinansowanie w kwocie: 40 764,39 zł. Dofinansowania udzielono ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego…