Z powodzeniem realizujemy opracowania z zakresu geotechniki. Dokonujemy oceny podłoża gruntowego na podstawie badań i dobieramy metodę realizacji inwestycji. Projektujemy posadowienia obiektów (na płytach, palach, fundamentach tradycyjnych), zabezpieczenia wykopów (ściany berlińskie, szczelinowe, z grodzic stalowych, i inne), tunele podziemne, nasypy budowlane.

Sprawdź nasze referencje

Referencje, które otrzymał nasz zespół znajdziesz w aktach osobowych dostępnych z poziomu strony „O nas”.