Pytania i odpowiedzi
 • Jakie jest obciążenie śniegiem?

  W naszym regionie: Polski północno – wschodniej do obliczeń konstrukcji przyjmujemy obciążenie charakterystyczne od ciężaru śniegu o wartości 1,28kN/m2 – 128kg/m2 (dotyczy dachów płaskich).
  Wg PN-EN 1991-1-3 , załącznika E rozróżniamy:
  ciężar objętościowy śniegu:

  • świeży – 100kg/m3,
  • osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) – 200kg/m3,
  • stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 250-350kg/m3,
  • mokry 400kg/m3.

  Zatem dopuszczalną grubość pokrywy śnieżnej wyznaczamy jak poniżej

  • świeży 128kg/m2 / 100kg/m3 = 1,28m
  • osiadły 128kg/m2 / 200kg/m3 = 0,64m
  • stary 128kg/m2 / 350kg/m3 = 0,37m
  • mokry 128kg/m2 / 400kg/m3 = 0,32m

  W Instrukcjach Odśnieżania dla budynków z dachami płaskimi, jakich Nadzór Budowlany wymaga od ich właścicieli/zarządców, wpisujemy aby na bieżąco usuwać zalegający śnieg nie czekając, na kolejne opady.

 • Dachówka czy blachodachówka na dach domu?

  Obecnie 99% ,,zdecydowanych i uświadomionych” Inwestorów na etapie projektowania do blachodachówki – finalnie dochodzi do wniosku, że jednak chce mieć dachówkę betonową zamiast blachodachówki. Ogólnie przyjęte przekonanie, że blachodachówka jest tańsza nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce. Oznacza to, że otrzymujemy zlecenia na zweryfikowanie czy konstrukcja dachu i reszty budynku jest w stanie przenieść obciążenia od cięższego pokrycia. Obciążenie charakterystyczne jakie przyjmujemy dla blachodachówki wynosi do 8kg/m2 natomiast dla dachówki betonowej do 50kg/m2 – co oznacza, że ponowna weryfikacja konstrukcji od cięższego pokrycia to konieczność. Wskazana jest zatem wnikliwa analiza – czy aby na pewno blachodachówka? –  bo zmiana jej w późniejszym etapie to dodatkowe koszty wykonania sprawdzenia konstrukcji obiektu.

  2021.02.08

 • Teriva na strop domu jednorodzinnego?

  Co najmniej raz w miesiącu otrzymujemy zlecenie na zmianę zaprojektowanego stropu Teriva na monolityczny – dotyczy to w szczególności gotowych projektów do adaptacji. Zdarzają się również Inwestorzy, którzy jak później tłumaczą dużo ,,czytają” i sami decydują się na tego typu stropy. W praktyce okazuje się, że teoretycznie tańszy strop Teriva jest droższy bo: dochodzą koszty transportu, wykonawca nie chce robić, komplikuje się konstrukcja stropu i ścian stolcowych. Tego typu stropy są uzasadnione wyłącznie przy większych obiektach gdzie są duże pomieszczenia bez ścianek działowych o prostym układzie konstrukcyjnym bez sił skupionych od słupków z dachu.

  2021.02.09

 • Czy można zrezygnować z betonu podkładowego?

  Kilka istotnych kwestii jakie należy wiedzieć o betonie podkładowym wylewanym pod fundamentami budynków:

  1. Nie jest uwzględniany w obliczeniach statycznych obiektów.
  2. Powoduje, że zaczyn cementowy z betonu nie wniknie nam w glebę, przez co struktura betonu będzie jednorodna.
  3. Można zastąpić go zwykłą folią budowlaną, którą wyścieła się podłoże. Takie rozwiązanie stosuje się w małych obiektach np.: dom jednorodzinny.
  4. W gruntach spoistych twardoplastycznych – nieprzepuszczalnych stosowanie zarówno betonu podkładowego jak i folii jest zbędnym wydatkiem przy małych obiektach.
  5. Jeśli posadowienie planuje się wykonywać w ciągu kilku dni, tygodni – co ma miejsce przy dużych obiektach należy stosować beton podkładowy aby zabezpieczyć podłoże przed uplastycznieniem, nawodnieniem. Wykonując beton podkładowy zabezpieczamy strukturę gruntu, na którym planujemy posadowić budynek – nie traci on przez to nośności. Nie zrobi nam się błoto podczas formowania szalunku i zbrojenia. Ułatwia ustawienie szalunków.
  6. Czy stosowanie izolacji od spodu fundamentu ma sens – zdecydowanie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie betonu wodoszczelnego. Beton C20/25 w4 – w zupełności wystarczy przy budynkach niskich.
  7. Często spotykam się z dokumentacją gdzie beton podkładowy projektowany jest przy okazji wykonywania podbić – nie stosuje się tego w praktyce. Podkopany fundament należy jak najszybciej podmurować bądź podlać betonem.