Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych.
Szczegóły w zakresie obowiązków jakie spoczywają na właścicielach lub zarządcach obiektów znajdziesz klikając tutaj.