Wykonujemy pełne spektrum usług w zakresie oceny obiektów inżynierskich począwszy od projektowania po stan po okresie użytkowania.
Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych.

Sprawdź nasze referencje

Referencje, które otrzymał nasz zespół znajdziesz w aktach osobowych dostępnych z poziomu strony „O nas”.