Zapewniamy kompleksową obsługę w prowadzeniu budowy, a w zasadzie nawet zamierzenia inwestycyjnego. Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Inwestor Zastępczy – są to funkcje, które pełnimy. Nasza pozycja na rynku usług została ugruntowana między innymi przez wieloletnią pracę na etacie Tadeusza Piluk przy realizacji znaczących inwestycji w naszym regionie. Znamy stosowane praktyki przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, łącznie z Inwestorem na czele.

Zdjęcie ze zrealizowanej inwestycji:

Warsztat samochodowy z częścią biurową

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru

Sprawdź nasze referencje