O nas

Łączymy wiedzę teoretyczną z praktyczną. Bierzemy czynny udział w procesach budowlanych jako projektanci, kierownicy budów, inspektorzy, inwestorzy. Nasze doświadczenie techniczne oraz nabyte umiejętności gwarantują wysoką jakość usług. Pracując zespołowo, jesteśmy w stanie sprawnie i w krótkim terminie sprostać powierzonym zadaniom.

Zespół:

Tadeusz Piluk – Główny Projektant / Właściciel

 • 2005r. – ukończenie Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: Budownictwo; specjalność: Konstrukcje Budowlane Inżynierskie. Tytuł pracy magisterskiej: Hala magazynowa wysokiego składowania o konstrukcji szkieletu z kształtowników giętych na zimno z obudową z blach fałdowych i kaset – projekt szkieletu
 • 2005r. – 2007r. – praca na stanowisku asystent projektanta w firmie ”Husmar”
 • 2007r. – 2020r. – praca na etacie w przedsiębiorstwie budowlanym ”Anatex” na stanowisku inżynier budowy, kierownik budowy, kierownik kontraktu
 • od 2008 roku – uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • 2020r. – uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującego projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

Tomasz Kamiński - Sprawdzający

 • 2005r. – ukończenie Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: Budownictwo; specjalność: Konstrukcje Budowlane Inżynierskie
  Tytuł pracy magisterskiej: Hala magazynowa wysokiego składowania o konstrukcji szkieletu z kształtowników giętych na zimno z obudową z blach fałdowych i kaset – projekt obudowy
 • od 2008 roku – uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Janusz Lewczuk – Dyrektor Techniczny / Sprawdzający

 • 2017r. – ukończenie Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: Budownictwo, specjalność: Konstrukcje Budowlane Inżynierskie
  Temat pracy magisterskiej: Wariantowy projekt kładki dla pieszych nad torami kolejowymi
 • od 2022 roku – uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Magdalena Leończuk – Asystent Projektanta

 • 2020r. – ukończenie Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, kierunek: Budownictwo; specjalność: Realizacja i Użytkowanie Obiektów Budowlanych. Temat pracy magisterskiej: Właściwości zapraw normowych modyfikowanych lekkim szkłem sodowo – borokrzemianowym. Praca wyróżniona przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.