9 luty

Beton podkładowy

Kilka istotnych kwestii jakie należy wiedzieć o betonie podkładowym wylewanym pod fundamentami budynków:

  1. Nie jest uwzględniany w obliczeniach statycznych obiektów.
  2. Powoduje, że zaczyn cementowy z betonu nie wniknie nam w glebę, przez co struktura betonu będzie jednorodna.
  3. Można zastąpić go zwykłą folią budowlaną, którą wyścieła się podłoże. Takie rozwiązanie stosuje się w małych obiektach np: dom jednorodzinny.
  4. W gruntach spoistych twardoplastycznych – nieprzepuszczalnych stosowanie zarówno betonu podkładowego jak i foli jest zbędnym wydatkiem przy małych obiektach.
  5. Jeśli posadowienie planuje się wykonywać w ciągu kilku dni, tygodni – co ma miejsce przy dużych obiektach należy stosować beton podkładowy aby zabezpieczyć podłoże przed uplastycznieniem, nawodnieniem. Wykonując beton podkładowy zabezpieczamy strukturę gruntu, na którym planujemy posadowić budynek – nie traci on przez to nośności. Nie zrobi nam się błoto podczas formowania szalunku i zbrojenia. Ułatwia ustawienie szalunków.
  6. Czy stosowanie izolacji od spodu fundamentu ma sens – zdecydowanie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie betonu wodoszczelnego. Beton C20/25 w4 – w zupełności wystarczy przy budynkach niskich.
  7. Często spotykam się z dokumentacją gdzie beton podkładowy projektowany jest przy okazji wykonywania podbić – nie stosuje się tego w praktyce. Podkopany fundament należy jak najszybciej podmurować bądź podlać betonem.